Elisabeth hälsar på sina “Fina Faludamer” som förgyller fönsterbrädan
Lizboa keramik